Diensten

Leiderschap (ad interim)
Soms heeft een school tijdelijk een leidinggevende nodig. Een interim leidinggevende kan de bestaande lijn voortzetten en daarmee de continuïteit binnen de school waarborgen. Maar ook kan een interimmer met een frisse blik naar de organisatie kijken en het onbespreekbare bespreekbaar maken. Daarmee kan (de vaak noodzakelijke) verandering in gang gezet of bewerkstelligd worden en kan de weg vrij worden gemaakt voor een definitieve invulling. Niet zelden gaat zo’n veranderingsproces gepaard met allerlei commotie, waardoor de leidinggevende stevig in zijn schoenen moet staan. Als interim-leider voel ik me zowel op operationeel niveau als in eindverantwoordelijke functies thuis.

Begeleiding
Stilstaan of aanpakken? Aansluitend bij de strategie en de structuur van de school bied ik verschillende vormen van begeleiding bij het vormgeven van ambities, het borgen van de resultaten en de ontwikkeling van teams en teamleden.

 1. Procesbegeleiding

  Integrale verander- en verbetertrajecten vergen een lange adem. Het is van belang een goede balans te vinden tussen de verschillende wensen en overtuigingen van ieder individueel (ik), de verbinding binnen het team (wij) en de inhoudelijke keuzes die gemaakt worden (het). De zoektocht naar verbeteren, vernieuwen of ontwikkelen is als het ware een gezamenlijke reis. Samen met het managementteam vorm ik in de rol van adviseur en procesbewaker de reisleiding. Zie ook punt 6 (integrale begeleiding op maat).
 2. Projectleiding of -begeleiding

  In trajecten waarbij een planmatige en gestructureerde aanpak vereist is, is het verstandig te werken met een van te voren vastgesteld (project)plan. Als project(bege)leider hebben met name onderwerpen waar veel te ontdekken valt, mijn speciale belangstelling.
 3. Thema- of reflectiebijeenkomsten

  Een team heeft wel eens behoefte om ‘met de benen op tafel’ stil te staan bij een bepaald onderwerp waar binnen de reguliere overlegstructuren te weinig tijd of aandacht voor is. Daarnaast worstelt een team niet zelden met bepaalde inhoudelijke thema’s (met verlies van bakken energie). Het team rijdt dan als het ware rondjes over een rotonde, is niet bij machte te beslissen over het nemen van een afslag en voelt dat de brandstof langzamerhand opraakt.
  Ik kan het team in een beperkt aantal ‘thema- of reflectiebijeenkomsten’ begeleiden om het gesprek met elkaar te voeren waardoor er een stevige basis ontstaat voor toekomstige besluitvorming.
 4. Sparring en advies

  Bij organisatieverandering is het de kunst om een aanpak te kiezen die past bij de situatie, de organisatie en de mensen die er werken. Schoolbesturen of schoolleiders hebben regelmatig behoefte aan sparring en advies. Door mijn ruime ervaring in het (vooral voortgezet) onderwijs kan ik snel aansluiten en bijdragen.
 5. Trainingen, workshops en coaching

  Wanneer er een wens is om te reflecteren of specifieke vaardigheden te vergroten, zijn trainingen, workshops en coaching vaak adequate middelen. Hierbij gaat het altijd om maatwerk. De meest populaire onderwerpen zijn ‘leiderschap’, ‘communicatie’, ‘samenwerking’ en ‘worstelen met de rol’.
 6. Integrale begeleiding op maat (i.s.m. Daniel Ofman en Albert Heemeijer)

  Vernieuwing, verandering of ontwikkeling van het onderwijs gaan hand in hand met een zoektocht naar een nieuwe gezamenlijk taal en een nieuwe gezamenlijke cultuur. Dit vraagt van iedereen om zichzelf tegelijkertijd bewust te zijn van drie zaken:

  1. Waar zijn we inhoudelijk mee bezig en hoe regelen wij dat? (HET)
  2. Wat gebeurt er in mij? (IK)
  3. Wat gebeurt er tussen ons? (WIJ)

  Voor een succesvolle verandering zijn tastbare afspraken, een goede verstandhouding en zelfkennis alle drie even belangrijk: de HET-wereld, de WIJ-wereld en de IK-wereld zijn elk tegelijkertijd en in gelijke mate waardevol. Op zichzelf staand en zonder verbinding met elkaar biedt elk van de werelden te weinig perspectief en duurzaamheid. Vanuit deze integrale benadering begeleiden Daniel Ofman (Core Quality International), Albert Heemeijer (Core Quality Education) en ik scholen op maat. In dit artikel zetten wij onze visie uiteen en bieden wij schoolleiders concrete handvatten voor een succesvolle aanpak: