Visie

Visie op de mens
Ieder mens heeft unieke talenten. Hij of zij is in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf te ‘sturen’. Met al zijn eigen aardigheden doet iedereen het maximale dat hij op dat moment in zijn vermogen heeft. Mensen groeien in contact met anderen en zichzelf.

Visie op organisaties
In organisaties zijn persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en beleid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontwikkeling in een organisatie vindt pas plaats als:
• het werk voldoende aansluit bij de verlangens en overtuigingen van individuele medewerkers;
• medewerkers als team aan gezamenlijke doelen willen werken;
• er voldoende geregeld en duidelijk is.
Het gaat er om hier een goede balans in te vinden. Dán ontstaat zichtbaar enthousiasme en worden er duurzame resultaten bereikt.

Mijn visie is geïnspireerd door Daniel Ofman ("ik-wij-het", kernkwadranten) en de persoonlijkheids- & communicatietheorie van de Transactionele Analyse .

Ik wij het
De systeemtheorie van Daniel Ofman benadert een organisatie vanuit drie verschillende perspectieven: het ‘ik’, het ‘wij’ en het ‘het’. Hiervoor gebruikt hij een eenvoudig en begrijpelijk "kijk-kader" *:

‘Het’ gaat over de inhoud van het werk (organisatie, structuur, systemen),  ‘wij’ over de verhoudingen binnen een groep en ‘ik’ over de houding van ieder persoonlijk. Als je je op slechts één perspectief richt, kun je wel iets bereiken, maar verspil je ook veel energie. Door expliciet aandacht te geven aan alle drie de aspecten in onderlinge relatie bereik je optimale resultaten. 

Een voorwaarde hiervoor is om elkaar zo veel mogelijk te vinden in het midden en de overlap tussen de verschillende perspectieven te vergroten. In het midden vóelen we de verbinding. In het midden is het voor iedereen duidelijk wat we doen en waarom we dat zo doen. In het midden werken we van harte samen!

Kernkwadranten
Wanneer komt een mens tot bloei? Als hij in contact komt met zijn eigen, individuele kwaliteiten, deze gaat vertrouwen en leert inzetten. Kernkwadranten maken op een overzichtelijke manier kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën van mensen zichtbaar.

Transactionele analyse
Transactionele analyse (TA) is tegelijkertijd een persoonlijkheids- en communicatietheorie. Met behulp van eenvoudige modellen maakt TA complexe persoonlijke en groepsprocessen inzichtelijk. Een van de bekendste modellen gaat er van uit dat elk mens bestaat uit drie ‘egotoestanden’: de Ouder, de Volwassene en het Kind.

De Ouder in jou reageert vanuit gedachten, normen en waarden die je ooit hebt overgenomen van ouders en/of opvoeders.

De Volwassene in jou is objectief, zonder oordeel. Je neemt zowel het gedrag van jezelf als van de ander bewust in ogenschouw en reageert in het hier-en-nu.

Het Kind in jou straalt pure levensenergie en creativiteit uit. Je kan daarnaast ook net zoals vroeger afhankelijk of opstandig zijn.

In onze communicatie ‘switchen’ we, afhankelijk van de situatie, onbewust van de ene toestand naar de andere. De TA kun je gebruiken om je manier van omgaan met mensen te begrijpen en effectiever te maken. Vanuit het geloof in de eigen verantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van mensen biedt TA handvatten voor de verdere ontwikkeling van individuen, teams en organisaties en verbetering van de communicatie.

Leiderschap en moed in het onderwijs
Daniel Ofman (Core Quality International), Albert Heemeijer (Core Quality Education) en ik hebben onze krachten en kwaliteiten gebundeld. In het artikel ‘Leiderschap en moed in het onderwijs’ zetten wij onze visie uiteen en bieden wij schoolleiders concrete handvatten voor een succesvolle aanpak.

 

_____________________________
Daniel Ofman, Inspiratie en inzet in organisaties (“Als harder werken niet meer werkt”), 2014.